Všeobecné obchodní podmínky Eshop

Společnosti Baltaci CZ s.r.o., IČO 06360785, se sídlem Zlín, Zarámí 4422, 760 01 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 101663 vztahující se k nákupu zboží v internetovém obchodě – Párty servisu na www.baltaci.cz/partyservis.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na objednávku občerstvení prostřednictvím internetového obchodu společnosti Baltaci CZ s.r.o., IČO 06360785, se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 101663 (dále jen „prodávající“) umístěném na adrese www.baltaci.cz/partyservis (dále jen „internetový obchod“).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která vystupuje jako spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku (dále jen „kupující“).
 3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, případně obchodními podmínkami prodávajícího vydanými pro tento účel. Uvede-li kupující při nákupu zboží v internetovém obchodě své identifikační číslo, má se za to, že nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 4. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Uzavřená objednávka je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění.
 5. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu způsobem dále stanoveným.
 6. Kupní smlouva je uzavřena pouze v případě zajištění cateringu. Netýká se nákupu zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Kupní smlouva, pokud je dodavatelem vyžadována, je uzavřena v českém jazyce. Kupní smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, přičemž náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerý obsah internetového obchodu je pouze informativní a jedná se o výzvu k podání nabídky k uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej zboží umístěného v nabídce v rámci internetového obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednávky přijímáme nejpozději den před termínem vyzvednutí objednávky (platí pouze pracovní dny).
 3. Poptávkový formulář je nezávazný.
 4. Kupující provede objednávku tak, že zvolí množství požadovaného zboží a tím se automaticky „vloží do košíku“. Po dokončení výběru, na konci poptávkového formuláře kupující uvede v jednotlivých krocích veškeré údaje nezbytné k řádnému dodání zboží (tj. zejména své identifikační údaje resp. jméno v případě fyzické osoby, místo dodání zboží, kontaktní údaje). Kupující má možnost zvolit variantu Obsluha případně Inventář. Odeslaná objednávka kupujícího se považuje za nezávaznou poptávku. Po odeslání objednávky bude na elektronickou adresu kupujícího odesláno automatické oznámení o přijetí objednávky (automatické oznámení o přijetí objednávky není akceptací návrhu k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1740 odst. 1 občanského zákoníku).
 5. V náročnějších případech (zejm. s ohledem na velké množství objednaného zboží) může prodávající požadovat následné potvrzení objednávky kupujícím písemně, osobně, telefonicky, popř. jiným vhodným způsobem např. smlouvou.
 6. Objednávka se stává závaznou až poté, co je odsouhlasená oběma stranami. Prodávající poptávku potvrdí případně odmítne dle kapacit společnosti.
 7. Potvrzená objednávka kupujícího je považována za uzavřenou kupní smlouvu. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

Přeprava a dodání zboží

 1. Prodávající umožňuje pouze osobní odběr zboží v době uvedené v internetovém obchodě, popř. v době dohodnuté s kupujícím na základě jeho zvláštního požadavku.
 2. Vyzvednutí občerstvení je možné na zvolených provozovnách Baltaci.
 3. Zboží bude kupujícímu dodáno do místa sjednaného v kupní smlouvě, a to konkrétně:
  ● Tečovice Napajedla
  ● Bistro Baltaci Zlín-Zarámí
  ● Bistro a Café Baltaci Zlín-Louky
 4. Mimo míst vyzvednutí – při volbě cateringu je možné dodání zboží pouze na základě zvláštního požadavku kupujícího výslovně potvrzeného prodávajícím. V případě závozu je k částce za občerstvení připočtena částka za dopravu dle kilometráže. Cena za 1km činí 18 Kč/km včteně DPH.
 5. Kupující je povinen převzít zboží v místě sjednaném v kupní smlouvě v době sjednané s prodávajícím (prodávající bude kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem sjednání přesného času doručení zboží). S ohledem na povahu zboží nabízeného v internetovém obchodě, které podléhá rychlé zkáze, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy mu kupující neposkytne veškerou nezbytnou součinnost a zboží nepřevezme ve sjednaném místě a sjednané době.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle předchozího odstavce vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu s výjimkou nákladů na dodání zboží (tj. s výjimkou ceny přepravy a dodání zboží dle čl. V. odst. 2 těchto obchodních podmínek), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena.
 7. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost balení zboží a v případě jakýchkoliv vad balení zboží tyto vady ihned při převzetí zboží oznámit prodávajícímu.

3. Cena a platební podmínky

 1. U každého zboží v rámci internetového obchodu je uvedena cena zboží včetně DPH, ve které jsou zahrnuty náklady na balení zboží.
 2. V případě cateringu – cena přepravy a dodání zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který bude zaslán kupujcímu zaslán následně včetně cen přípravy, pokud bude vyžadována aj.

Ceník inventáře:

položkajednotkacena (Kč) zapůjčenícena (Kč) ztráta / znehodnocení / rozbití 
kávový šálek vč. podšálkuks5,00 Kč25,00 Kč 
polévková lžíceks5,00 Kč25,00 Kč 
masová vidličkaks5,00 Kč25,00 Kč 
dezertní vidličkaks5,00 Kč25,00 Kč 
masový nůžks5,00 Kč25,00 Kč 
dezertní nůžks5,00 Kč25,00 Kč 
polévková naběračkaks10,00 Kč50,00 Kč 
dezertní talířks10,00 Kč50,00 Kč 
polévkový talířks10,00 Kč50,00 Kč 
masový talířks10,00 Kč50,00 Kč 
miska keramikaks10,00 Kč50,00 Kč 
prkénkoks10,00 Kč50,00 Kč 
tác keramickýks20,00 Kč100,00 Kč 
polévková terinaks10,00 Kč50,00 Kč 
panák 0,04lks5,00 Kč25,00 Kč 
sklenice 0,3lks5,00 Kč25,00 Kč 
sklenice na víno 0,2lks7,00 Kč35,00 Kč 
sklenice na sekt 0,15lks7,00 Kč35,00 Kč 
pivní 0,5lks7,00 Kč35,00 Kč 
skleněný džbán 1lks7,00 Kč70,00 Kč 
skleněný džbán 1,5lks10,00 Kč100,00 Kč 
ubrusks50,00 Kč250,00 Kč 
sukniceks70,00 Kč700,00 Kč 
šefingks250,00 Kč2 500,00 Kč 
kotlíkks200,00 Kč2 000,00 Kč 
gril plynovýks750,00 Kč3 750,00 Kčsoučástí zapůjčení není plynová bomba
plynová bombaks450,00 Kč2 250,00 Kč 
pípa pivní/nealkoks350,00 Kč3 500,00 Kč 
pivní set (tj. 2x lavice + 1x stůl)ks450,00 Kč4 500,00 Kč 
barový stůlks250,00 Kč2 500,00 Kč 
potah bílý na barový stůlks100,00 Kč500,00 Kč 
stan nůžkový bílý 3m x 3mks1 500,00 Kč15 000,00 Kčsoučástí ceny nejsou bočnice, závaží

* Ceny jsou včetně DPH. Celková cena za zapůjčení inventáře bude připočítána k vybranému občerstvení.

Seznam alergenů

1. OBILOVINY, LEPEK                         8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
2. KORÝŠI                                             9. CELER
3. VEJCE                                              10. HOŘČICE
4. RYBY                                                 11. SEZAM
5. ARAŠÍDY                                            12. OXID SIŘIČITÝ
6. SÓJA                                                 13. VLČÍ BOB – LUPINA
7. MLÉKO                                              14. MĚKKÝŠI

4. Odstoupení od smlouvy (storno podmínky)

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů do dne převzetí zboží.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Dle ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, a dle ust. § 1837 písm. g) nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu (tj. zejména maso, masné výrobky, uzeniny apod.) je zpravidla zbožím podléhajícím rychlé zkáze, a současně jej není možné po vyjmutí z obalu vrátit z hygienických důvodů.
 4. Kupující odstoupí od smlouvy tak, že ve stanovené lhůtě odešle oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (tj. Napajedla, Masarykovo náměstí 212, PSČ 763 61). Pro oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Po odstoupení od smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým prodávající zboží dodal kupujícímu, nedohodnou-li se smluvních strany v konkrétním případě jinak.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré finanční prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal (s výjimkou nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým prodávající tyto finanční prostředky přijal. Prodávající není povinen finanční prostředky vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Veškeré zboží lze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5. Storno podmínky:

 • V případě celkového storna nebo redukce objednaného zboží do 8 dnů před sjednaným termínem vyzvednutí občerstvení, nebude účtován žádný storno poplatek,
 • V případě celkového storna objednaného zboží nebo jejich redukce 7–5 dnů před sjednaným termínem vyzvednutí občerstvení, bude účtován storno poplatek ve výši 75 % z celkové ceny.
 • V případě celkového storna objednaného zboží nebo redukce objednaných služeb méně než 5 dny před sjednaným termínem vyzvednutí občerstvení, bude účtován storno poplatek ve výši 90 % z celkové ceny.
 • V případě celkového storna objednanýého zboží nebo jejich značná redukce méně než 2 dnů před sjednaným termínem vyzvednutí občerstvení, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny.

Smluvní strany sjednávají, že aniž by se jednalo o redukci objednaného zboží dle výše uvedených storno podmínek, je klient nejpozději týden před sjednaným dnem oprávněn písemně zrušit objednávku služeb dle všeobecných obchodních podmínek a storno podmínek společnosti Baltaci CZ s.r.o., které jsou nedílnou částí této smlouvy a jsou publikovány na https://www.baltaci.cz/vop_eshop/. 

6. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek, jakož i práva a povinností smluvních stran z ní vzniklé, se řídí výhradně právními předpisy českého právního řádu. Pro řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek jsou příslušné české soudy. Tímto odstavcem nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. K mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 (www.coi.cz).
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.baltaci.cz/partyservis.

v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte formulář a zašlete jej na email: cc@baltaci.cz.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající/adresát:

Baltaci CZ s.r.o.., IČO 06360785 se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.baltaci.cz/partyservis.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Datum převzetí zboží: …………….

Jméno a příjmení kupujícího: ………………………………………………………

Adresa kupujícího: …………………………………………………………………

Datum: …………………

……………………………………

Vlastnoruční podpis

1 Upozorňujeme, že v souladu s ust. § 1837 písm. e), g) občanského zákoníku a v souladu s čl. VII. odst. 2 obchodních podmínek nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, a od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit – tj. v případě dodávky masa, masných výrobků, uzenin, apod. není odstoupení od smlouvy zpravidla možné.