Oznamovací formulář

Společnosti Baltaci a.s., Baltaci Atrium s.r.o., Baltaci Napajedla s.r.o., Baltaci CZ s.r.o., Střední škola Baltaci s.r.o. zavedly Vnitřní oznamovací systém Společnosti, který je pro každou společnost zvlášť (rozlišíte volbou konkrétní společnosti ve formuláři níže). Více informací o vnitřním oznamovacím systému zde:

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Oznamované jednání:

Porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti